Аудит та легалізація програмного забезпечення
Витратні матеріали

Все готово для ведення обліку

1С: Бухгалтерія 8 автоматизує самі трудомісткі і складні розрахунки.

Повнота і своєчасність обліку ПДВ

Облік ПДВ реалізований відповідно до норм чинного законодавства. Автоматизовано заповнення книги покупок і книги продажів. Для цілей обліку ПДВ ведеться окремий облік операцій, оподатковуваних ПДВ і не підлягають оподаткуванню згідно чинного законодавства. Відстежуються складні господарські ситуації в обліку ПДВ при реалізації із застосуванням ставки ПДВ 0%, при будівництві господарським способом, а також при виконанні організацією обов'язків податкового агента. Суми ПДВ за непрямими витратами відповідно до чинного законодавства  можуть бути розподілені по операціях реалізації, оподатковуваних ПДВ і звільнених від сплати ПДВ.

Помічник з обліку ПДВ контролює порядок виконання регламентних операцій.

Простота і наочність податкового обліку

Дані бухгалтерського та податкового обліку реєструються в одній проводці. Це спрощує зіставлення даних бухгалтерського і податкового обліку і виконання вимог ПБУ 18/02 "Облік розрахунків з податку на прибуток". Правильність розрахунку податку на прибуток можна проаналізувати за допомогою звіту "Аналіз стану податкового обліку з податку на прибуток".

Визначення доходів і витрат при УСН

Суми доходів і витрат, визнаних при застосуванні спрощеної системи оподаткування, визначається програмою автоматично. Також автоматично формується книга обліку доходів і витрат та податкова декларація.

ПДФО, податки (внески) до ПФР

Розрахунок ПДФО і податків (внесків) проводиться автоматично. Досить вказати суму щомісячного нарахування працівникам. Автоматично формуються відомості для передачі в ИФНС і податкова звітність.

Функціональність і простота в управлінні стандартних бухгалтерських звітів

  • У стандартних бухгалтерських звітах можна проаналізувати дані бухгалтерського і (або) податкового обліку, а також суми постійних і тимчасових різниць. Крім цього, надається можливість відразу проконтролювати виконання вимог ПБУ 18/02 "Облік розрахунків з податку на прибуток". Для цього реалізована можливість контролю виконання правила БО НУ + = + ПР ВР. 
  • Звіти містять нові можливості групування, відбору, сортування інформації. Наприклад, у звіти можна вивести не лише найменування номенклатури, а й інші реквізити - код, ставку ПДВ та ін 
  • Дані звітів можна представити в графічному вигляді - вивести діаграму. Надається можливість змінити оформлення звітів - застосувати різні кольори і шрифт, виділення сум з негативними значеннями та ін 

Прозорість закриття періоду

Операції завершення місяця включають трудомісткі розрахунки нарахування амортизації, розрахунку собівартості і т.д. Ці операції відображаються в обліку в певній послідовності, яку не можна змінювати. За деякими регламентним операціями формується велике число проводок. Крім того, операції одночасно виконуються і для податкового обліку з податку на прибуток.

Помічник закриття місяця:
  • визначить необхідні регламентні операції закриття місяця, 
  • проконтролює послідовність виконання регламентних операцій, 
  • виявить помилки обліку, які не дозволяють виконати закриття місяця, 
  • сформує довідки-розрахунки за виконаними операціями та звіт про хід виконання закриття місяця. 

Формування звітності


1С: Бухгалтерія 8 автоматично розраховує більшу частину показників при заповненні бухгалтерської та податкової звітності. Для автоматичного формування багатьох звітів достатньо вказати організацію та звітний період.


Інші розділи:

Весь облік в одній програмі 
Все готово для ведення обліку 
Автоматизація найбільш трудомістких розрахунків 
Сувора відповідність законодавству 
Працюйте із задоволенням 
Робота в офісі й будинку 
Нова версія популярної програми 
Ефективна підтримка користувачів 
Ще краще, ніж 7,7!